Jan Broeckaert was een geboren en getogen Wetteraar, taal-en geschiedkundige, die in het prille België van de 19de eeuw geconfronteerd werd met de dreigende verfransing van de maatschappij in Vlaanderen. Hij was een zeer actieve voorvechter van de intellectuele ontvoogding van de Vlamingen en daarom streed voor de rechten van de Vlaamse taal.

©2021 Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren